Еда и напитки

Эмодзи на тему еда и напитки

Фрукты

Юникод Символ Картинка Описание
643 U+1F347 🍇 grapes
644 U+1F348 🍈 melon
645 U+1F349 🍉 watermelon
646 U+1F34A 🍊 tangerine
647 U+1F34B 🍋 lemon
648 U+1F34C 🍌 banana
649 U+1F34D 🍍 pineapple
650 U+1F96D 🥭 mango
651 U+1F34E 🍎 red apple
652 U+1F34F 🍏 green apple
653 U+1F350 🍐 pear
654 U+1F351 🍑 peach
655 U+1F352 🍒 cherries
656 U+1F353 🍓 strawberry
657 U+1FAD0 🫐 ⊛ blueberries
658 U+1F95D 🥝 kiwi fruit
659 U+1F345 🍅 tomato
660 U+1FAD2 🫒 ⊛ olive
661 U+1F965 🥥 coconut

Овощи

Юникод Символ Картинка Описание
662 U+1F951 🥑 avocado
663 U+1F346 🍆 eggplant
664 U+1F954 🥔 potato
665 U+1F955 🥕 carrot
666 U+1F33D 🌽 ear of corn
667 U+1F336 🌶 hot pepper
668 U+1FAD1 🫑 ⊛ bell pepper
669 U+1F952 🥒 cucumber
670 U+1F96C 🥬 leafy green
671 U+1F966 🥦 broccoli
672 U+1F9C4 🧄 garlic
673 U+1F9C5 🧅 onion
674 U+1F344 🍄 mushroom
675 U+1F95C 🥜 peanuts
676 U+1F330 🌰 chestnut

Готовая еда

Юникод Символ Картинка Описание
677 U+1F35E 🍞 bread
678 U+1F950 🥐 croissant
679 U+1F956 🥖 baguette bread
680 U+1FAD3 🫓 ⊛ flatbread
681 U+1F968 🥨 pretzel
682 U+1F96F 🥯 bagel
683 U+1F95E 🥞 pancakes
684 U+1F9C7 🧇 waffle
685 U+1F9C0 🧀 cheese wedge
686 U+1F356 🍖 meat on bone
687 U+1F357 🍗 poultry leg
688 U+1F969 🥩 cut of meat
689 U+1F953 🥓 bacon
690 U+1F354 🍔 hamburger
691 U+1F35F 🍟 french fries
692 U+1F355 🍕 pizza
693 U+1F32D 🌭 hot dog
694 U+1F96A 🥪 sandwich
695 U+1F32E 🌮 taco
696 U+1F32F 🌯 burrito
697 U+1FAD4 🫔 ⊛ tamale
698 U+1F959 🥙 stuffed flatbread
699 U+1F9C6 🧆 falafel
700 U+1F95A 🥚 egg
701 U+1F373 🍳 cooking
702 U+1F958 🥘 shallow pan of food
703 U+1F372 🍲 pot of food
704 U+1FAD5 🫕 ⊛ fondue
705 U+1F963 🥣 bowl with spoon
706 U+1F957 🥗 green salad
707 U+1F37F 🍿 popcorn
708 U+1F9C8 🧈 butter
709 U+1F9C2 🧂 salt
710 U+1F96B 🥫 canned food

Азиатская кухня

Юникод Символ Картинка Описание
711 U+1F371 🍱 bento box
712 U+1F358 🍘 rice cracker
713 U+1F359 🍙 rice ball
714 U+1F35A 🍚 cooked rice
715 U+1F35B 🍛 curry rice
716 U+1F35C 🍜 steaming bowl
717 U+1F35D 🍝 spaghetti
718 U+1F360 🍠 roasted sweet potato
719 U+1F362 🍢 oden
720 U+1F363 🍣 sushi
721 U+1F364 🍤 fried shrimp
722 U+1F365 🍥 fish cake with swirl
723 U+1F96E 🥮 moon cake
724 U+1F361 🍡 dango
725 U+1F95F 🥟 dumpling
726 U+1F960 🥠 fortune cookie
727 U+1F961 🥡 takeout box

Морская еда

Юникод Символ Картинка Описание
728 U+1F980 🦀 crab
729 U+1F99E 🦞 lobster
730 U+1F990 🦐 shrimp
731 U+1F991 🦑 squid
732 U+1F9AA 🦪 oyster

Сладости

Юникод Символ Картинка Описание
733 U+1F366 🍦 soft ice cream
734 U+1F367 🍧 shaved ice
735 U+1F368 🍨 ice cream
736 U+1F369 🍩 doughnut
737 U+1F36A 🍪 cookie
738 U+1F382 🎂 birthday cake
739 U+1F370 🍰 shortcake
740 U+1F9C1 🧁 cupcake
741 U+1F967 🥧 pie
742 U+1F36B 🍫 chocolate bar
743 U+1F36C 🍬 candy
744 U+1F36D 🍭 lollipop
745 U+1F36E 🍮 custard
746 U+1F36F 🍯 honey pot

Напитки

Юникод Символ Картинка Описание
747 U+1F37C 🍼 baby bottle
748 U+1F95B 🥛 glass of milk
749 U+2615 hot beverage
750 U+1FAD6 🫖 ⊛ teapot
751 U+1F375 🍵 teacup without handle
752 U+1F376 🍶 sake
753 U+1F37E 🍾 bottle with popping cork
754 U+1F377 🍷 wine glass
755 U+1F378 🍸 cocktail glass
756 U+1F379 🍹 tropical drink
757 U+1F37A 🍺 beer mug
758 U+1F37B 🍻 clinking beer mugs
759 U+1F942 🥂 clinking glasses
760 U+1F943 🥃 tumbler glass
761 U+1F964 🥤 cup with straw
762 U+1F9CB 🧋 ⊛ bubble tea
763 U+1F9C3 🧃 beverage box
764 U+1F9C9 🧉 mate
765 U+1F9CA 🧊 ice

Посуда

Юникод Символ Картинка Описание
766 U+1F962 🥢 chopsticks
767 U+1F37D 🍽 fork and knife with plate
768 U+1F374 🍴 fork and knife
769 U+1F944 🥄 spoon
770 U+1F52A 🔪 kitchen knife
771 U+1F3FA 🏺 amphora