Действия и события

Эмодзи на тему события и деятельность

События и праздники

Юникод Символ Картинка Описание
987 U+1F383 🎃 jack-o-lantern
988 U+1F384 🎄 Christmas tree
989 U+1F386 🎆 fireworks
990 U+1F387 🎇 sparkler
991 U+1F9E8 🧨 firecracker
992 U+2728 sparkles
993 U+1F388 🎈 balloon
994 U+1F389 🎉 party popper
995 U+1F38A 🎊 confetti ball
996 U+1F38B 🎋 tanabata tree
997 U+1F38D 🎍 pine decoration
998 U+1F38E 🎎 Japanese dolls
999 U+1F38F 🎏 carp streamer
1000 U+1F390 🎐 wind chime
1001 U+1F391 🎑 moon viewing ceremony
1002 U+1F9E7 🧧 red envelope
1003 U+1F380 🎀 ribbon
1004 U+1F381 🎁 wrapped gift
1005 U+1F397 🎗 reminder ribbon
1006 U+1F39F 🎟 admission tickets
1007 U+1F3AB 🎫 ticket

Награды и медали

Юникод Символ Картинка Описание
1008 U+1F396 🎖 military medal
1009 U+1F3C6 🏆 trophy
1010 U+1F3C5 🏅 sports medal
1011 U+1F947 🥇 1st place medal
1012 U+1F948 🥈 2nd place medal
1013 U+1F949 🥉 3rd place medal

Спорт

Юникод Символ Картинка Описание
1014 U+26BD soccer ball
1015 U+26BE baseball
1016 U+1F94E 🥎 softball
1017 U+1F3C0 🏀 basketball
1018 U+1F3D0 🏐 volleyball
1019 U+1F3C8 🏈 american football
1020 U+1F3C9 🏉 rugby football
1021 U+1F3BE 🎾 tennis
1022 U+1F94F 🥏 flying disc
1023 U+1F3B3 🎳 bowling
1024 U+1F3CF 🏏 cricket game
1025 U+1F3D1 🏑 field hockey
1026 U+1F3D2 🏒 ice hockey
1027 U+1F94D 🥍 lacrosse
1028 U+1F3D3 🏓 ping pong
1029 U+1F3F8 🏸 badminton
1030 U+1F94A 🥊 boxing glove
1031 U+1F94B 🥋 martial arts uniform
1032 U+1F945 🥅 goal net
1033 U+26F3 flag in hole
1034 U+26F8 ice skate
1035 U+1F3A3 🎣 fishing pole
1036 U+1F93F 🤿 diving mask
1037 U+1F3BD 🎽 running shirt
1038 U+1F3BF 🎿 skis
1039 U+1F6F7 🛷 sled
1040 U+1F94C 🥌 curling stone

Игры

Юникод Символ Картинка Описание
1041 U+1F3AF 🎯 direct hit
1042 U+1FA80 🪀 yo-yo
1043 U+1FA81 🪁 kite
1044 U+1F3B1 🎱 pool 8 ball
1045 U+1F52E 🔮 crystal ball
1046 U+1FA84 🪄 ⊛ magic wand
1047 U+1F9FF 🧿 nazar amulet
1048 U+1F3AE 🎮 video game
1049 U+1F579 🕹 joystick
1050 U+1F3B0 🎰 slot machine
1051 U+1F3B2 🎲 game die
1052 U+1F9E9 🧩 puzzle piece
1053 U+1F9F8 🧸 teddy bear
1054 U+1FA85 🪅 ⊛ piñata
1055 U+1FA86 🪆 ⊛ nesting dolls
1056 U+2660 spade suit
1057 U+2665 heart suit
1058 U+2666 diamond suit
1059 U+2663 club suit
1060 U+265F chess pawn
1061 U+1F0CF 🃏 joker
1062 U+1F004 🀄 mahjong red dragon
1063 U+1F3B4 🎴 flower playing cards

Ремесла и искусства

Юникод Символ Картинка Описание
1064 U+1F3AD 🎭 performing arts
1065 U+1F5BC 🖼 framed picture
1066 U+1F3A8 🎨 artist palette
1067 U+1F9F5 🧵 thread
1068 U+1FAA1 🪡 ⊛ sewing needle
1069 U+1F9F6 🧶 yarn
1070 U+1FAA2 🪢 ⊛ knot